ΤΑ *ΣΑΛΑΤΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΣΑΛΑΤΣΙΑ (2)

Σαλάτσια, φωτογραφία της εποχής του μεσοπολέμου.

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved