ΤΑ *ΣΑΛΑΤΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΣΑΛΑΤΣΙΑ (1)

Σαλάτσια, φωτογραφία της εποχής του μεσοπολέμου.

Copyright © 2016 http://kastropolites.com/. All Rights Reserved