ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Facebooktwitter

Οι προτάσεις – προβληματισμοί συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν μετά το πέρας της επιστημονικής Ημερίδας «ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», που πραγματοποιήθηκε στο Διδυμότειχο στις 27 Νοεμβρίου 2016. (*)

Σύνταξη κειμένου: Ευάγγελος Σ.Σοβαράς (Καστροπολίτης)

Κατόπιν των τοποθετήσεων – ομιλιών των επιστημόνων που έλαβαν μέρος στην Ημερίδα και βεβαίως ακούγοντας τα ερωτήματα που τέθηκαν από το κοινό που πολλά από αυτά εξέφραζαν τον προβληματισμό, την ευαισθητοποίηση και τις ανησυχίες των πολιτών του Βορείου Έβρου, μπορούμε να σταχυολογήσουμε προτάσεις, αλλά και προβληματισμούς που προέκυψαν, ως εξής:

– Καθίσταται επιτακτική ανάγκη η επανέναρξη των ανασκαφικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Βορείου Έβρου και η χρηματοδότησή τους από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθόσον αναφερόμαστε για μια ευαίσθητη και παραμεθόρια περιοχή, η οποία όμως έχει επιδείξει σημαντικότατα αρχαιολογικά ευρήματα.

– Να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην κατασκευή σκεπάστρων του ανασκαφικού χώρου Πλωτινόπολης Διδυμοτείχου και μουσειακού χώρου στον τύμβο Μ.Δοξιπάρας, ώστε να καταστούν επισκέψιμοι χώροι και πόλοι έλξης επισκεπτών.

– Ένταξη των Κάστρων Διδυμοτείχου και Πυθίου σε προγράμματα ανάδειξης Βυζαντινής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, με εργασίες ανασκαφής, αναπλήρωσης, προβολής και επισκεψιμότητας.

– Πλήρης λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου, με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, τόσο στον επιστημονικό τομέα, όσο και στους τομείς συντηρητών – αρχαιοφυλάκων, γεγονός που θα αποτελέσει προϋπόθεση για τη μεταφορά ακόμη περισσοτέρων και σημαντικών ευρημάτων (όπως η χρυσή προτομή του Σεπτιμίου Σεβήρου κ.α.) για εμπλουτισμό της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου.

– Να γίνουν προσπάθειες για τη μη απομάκρυνση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Βορείου Έβρου από την περιοχή τους. Είναι κατανοητό από όλους ότι βάση μουσειολογικών μελετών προβλέπεται, ορισμένα αντικείμενα να εκτίθενται σε εκθέσεις άλλων περιοχών, αποτελώντας πολλές φορές τον συνδετήριο κρίκο των εκθέσεων, αλλά και μέσα προβολής της αρχαιολογικής σημασίας του τόπου που ανευρέθηκαν. Δεν είναι όμως θεμιτό και ιστορικά ορθό, τα σημαντικά ευρήματα των πόλεων, των οικισμών και των πάρα πολλών τύμβων του Βορείου Έβρου να μεταφερθούν σε άλλες θέσεις εκτός Βορείου Έβρου.

– Είναι δυνατόν να εξεταστούν μελέτες για κατασκευή μουσειακών χώρων, σε όλη την περιοχή του Βορίου Έβρου, ώστε να εκτεθούν τα ευρήματα αναλόγως ιστορικής περιόδου (π.χ. Προϊστορικά, Κλασικά, Ρωμαϊκά, Βυζαντινά, Μεταβυζαντινά).

Ο Έβρος σε ψηφιδωτό δάπεδο στην Πλωτινόπολη.

– Προτείνεται η υιοθέτηση από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της μορφής του νέου, όμορφου και θεοποιημένου Έβρου, όπως παρουσιάζεται στο ψηφιδωτό δάπεδο στην Πλωτινόπολη Διδυμοτείχου στο θέμα «Ο Έβρος και η Πόλη».

– Ίδρυση Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα το Διδυμότειχο, την πόλη με τη σημαντικότερη ιστορική διαδρομή και με το πλήθος των μνημείων της συγκεκριμένης περιόδου.

– Λαμβάνοντας τα μνημεία και τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής ως μοχλό και με γνώμονα και την ανάπτυξη της ευαίσθητης περιοχής του Βορείου Έβρου, θα πρέπει να αποκατασταθεί η πρόσβαση και η επισκεψιμότητα σε αυτά, ώστε κάποια στιγμή να μπορούμε να μιλήσουμε για τον «Ιστορικό Γύρο του Βορείου Έβρου» που θα μπορούν να ακολουθούν οι επισκεπτόμενοι την περιοχή μας. Τον «Ιστορικό Γύρο» μπορούμε να ξεκινήσουμε πιλοτικά με επισκέψεις των σχολείων της Θράκης και κατόπιν να επεκταθούμε και σε μαθητές από άλλες περιοχές ή γειτονικές χώρες.

– Τέλος, οι πολίτες του Βορείου Έβρου ευαισθητοποιούμενοι στην ιστορική ανάδειξη και ανάπτυξη του τόπου τους, αναγνωρίζουν ότι σε μια τέτοια προσπάθεια δεν χωρούν στεγανά, μικροπολιτικές και τοπικισμοί! Μόνο ενωμένοι όλοι μαζί μπορούν να αξιώσουν το δικαίωμα στην ιστορία της ενιαίας περιοχής του Βορείου Έβρου.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

(*) Ημερίδα «ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»

 Η διοργάνωση της Ημερίδας Γνώσης και Ενημέρωσης «ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», απετέλεσε πρωτοβουλία και συνεργασία μεταξύ του “ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ” Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Διδυμοτείχου και του Ιστορικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δράση». Διεξήχθη για πρώτη φορά στο Διδυμότειχο στις 27 Νοεμβρίου 2016, με σκοπό την Γνώση και την Ενημέρωση των πολιτών, φορέων και αρχών της περιοχής, σχετικά με τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα του Βορείου Έβρου, σε συνδυασμό με την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου.

 Οι ομιλητές και τα θέματα που θα αναπτύχθηκαν στην Ημερίδα, είχαν ως εξής:

– Διαμαντής ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων: «Οι ταφικοί τύμβοι του Βορείου Έβρου».

– Ματθαίος ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, Αρχαιολόγος Εφορίας Αρχαιοτήτων Ροδόπης: «Η αρχαιολογική έρευνα στην Πλωτινόπολη και στον ταφικό τύμβο Θυρέας»

– Αθανάσιος ΓΟΥΡΙΔΗΣ, Δρ. Αρχαιολογίας-Πολ. Μηχανικός: «Ιστορική τοπογραφία του Βυζαντινού Διδυμοτείχου».

Περισσότερα για την Ημερίδα “ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ” μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση: https://kastropolites.com/1321-2/

Facebooktwitter
Facebooktwitter

Copyright © 2016 http://kastropolites.com/. All Rights Reserved

Facebooktwitter