ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: ΙΔΡΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Facebooktwitter
Από τις αρχές του 2014 ξεκίνησε η προσπάθεια συγκρότησης ομάδας ή φορέα στο Διδυμότειχο, που να εργαστεί στην ανάδειξη και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιστορίας και των μνημείων του Διδυμοτείχου και της ευρύτερης περιοχής.
Ως ημερομηνία ορόσημο θεωρείται η 30 Μαρτίου 2014, οπότε σε συγκέντρωση των ιδρυτικών μελών αποφασίστηκε η σύσταση Συλλόγου, τέθηκαν υπογραφές και κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη θέσπιση Καταστατικού του Συλλόγου.
Κατόπιν αυτών, το Καταστατικό συντάχθηκε και υποβλήθηκε από Δικηγορικό γραφείο της πόλης.
Στις 26 Ιουνίου 2014 εγκρίθηκε το Καταστατικό και η ίδρυση του Συλλόγου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ» Διδυμοτείχου, με την υπ’ αριθ. 7/2014 Διάταξη της Ειρηνοδίκη Διδυμοτείχου.
Στις 24 Ιουλίου 2014  ο Σύλλογος «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ» Διδυμοτείχου, καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, με αύξων αριθμό  482/2014 και στο Δ.Δ.Δ. Νομικών με αριθ. φύλλου 9645.
Επίσης ο Σύλλογος διαθέτει ΑΦΜ και Τραπεζικό λογαριασμό, και τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία από το Νόμο και το Καταστατικό του.
Facebooktwitter
Facebooktwitter

Copyright © 2016 http://kastropolites.com/. All Rights Reserved

Facebooktwitter