Ιστοριογραμμή

Τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην πόλη του Διδυμοτείχου και στην περιοχή που την περιβάλλει άμεσα κατά την περίοδο του Βυζαντίου/Ρωμανίας, είναι επιγραμματικά, τα ακόλουθα (πηγή : «Η Οχύρωση του Διδυμοτείχου» Κων/νος Τσουρής) : Ο Ιουστινιανός ο Α΄ (527–565) …

Διαβάστε περισσότερα

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved