ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

(Απόσπασμα από το βιβλίο “Διδυμότειχο μια άγνωστη Πρωτεύουσα” του Δρ Αθανασίου Γουρίδη)

Μετάλλιο επί της εποχής Καρακάλλα στο οποίο απεικονίζονται οι αδελφές πόλεις Δομηνόπολις και Πλωτινόπολις.

Ο γάλλος Theodore Mionnet είχε δημοσιεύσει στα 1822 ένα ορειχάλκινο μετάλλιο του Ρωμαίου αυτοκράτορα Καρακάλλα, το οποίο παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον : ενώ στην εμπρόσθια όψη του φέρει την εστεμμένη προτομή του αυτοκράτορα, στην οπίσθια είναι χαραγμένες αντιμέτωπες οι κεφαλές δύο πεπλοφόρων γυναικών. Η αριστερά κείμενη φέρει οχύρωμα ως στέμμα και από κάτω αναγράφεται ως ΔΟΜΗΝΟΠΟΛΙΣ, ενώ η δεξιά είναι η ΠΛΩΤΕΙΝΟΠΟΛΙΣ. Στο πεδίο αναγράφεται η λέξη ΑΔΕΛΦΑΙ, ενώ στην περίμετρο αναπτύσσεται κυκλικά το ΠΛΩΤΕΙΝΟΠΟΛΕΙΤΩΝ. Όπως ο Μυρτίλος Αποστολίδης συμπέρανε πρώτος, κατά τη Ρωμαιοκρατία θα υπήρχε μία οχυρωμένη πόλη με το όνομα ΔΟΜΗΝΟΠΟΛΙΣ, πιθανότατα μάλιστα «η Δομηνόπολις αύτη είναι το και των υστέρων Βυζαντιακών χρόνων Διδυμότειχον, κτισθείσα ή ανακτισθείσα επί παλαιοτέρου συνοικισμού επί ρωμαιοκρατίας εν Θράκη». Ο Αποστολίδης έθεσε ως Δύμη το αρχαίο όνομα του Διδυμοτείχου, το οποίο κατ΄ αυτόν εξελίσσεται ως Δυμηνόπολις ή Δυμηνών πόλις κατά του ρωμαϊκούς χρόνους.

Το τελευταίο δεν ισχύει. Μπορούμε όμως ευλόγως να δεχθούμε ότι η Δομηνόπολις είναι το ρωμαϊκό Διδυμότειχο του Καλέ, πιθανώς η ακρόπολη της Πλωτινουπόλεως, εκείνη που οχύρωσε ο Καρακάλλας ή πιθανότατα κάποιος πριν από αυτόν και η οποία επανοχυρώθηκε από τον Ιουστινιανό κατά τον 6ο  μ.Χ. αιώνα. Συνεπώς, το βυζαντιακό Διδυμότειχο συνιστά στην πρώτη του φάση της εξέλιξη της «διδυμο-τείχου» Πλωτινουπόλεως.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΑ ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ ΤΗΣ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗΣ

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved