Ιστορικό

“ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και Δράση” Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμότειχου.

Ημερομηνία ίδρυσης του Συλλόγου 30 Μαρτίου 2014.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συλλόγου που θα ασχολείται με την ανάδειξη της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Διδυμοτείχου κατά κύριο λόγο, ήταν η αιτία που μας ώθησε να δημιουργήσουμε τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Διδυμοτείχου “Καστροπολίτες – Γνώση και Δράση¨.

ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Διατήρηση ιστοσελίδας, facebook, Twitter, και οποιουδήποτε άλλου μέσου στο διαδίκτυο για τη διάδοση των ιδεών του, την επίτευξη των στόχων του, την καλύτερη επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, αλλά και όλων των φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved