ΤΡΕΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ

ΤΡΕΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ:

ΠΛΩΤΙΝΗ – ΦΑΥΣΤΙΝΑ – ΙΟΥΛΙΑ ΔΟΜΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Η συνεχής αναζήτηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ιστορία του τόπου μας καθώς και τα ευρήματα που προέρχονται από το Διδυμότειχο και την ευρύτερη περιοχή, αυτή τη φορά είχε ως αποτέλεσμα να μας κάνει γνωστά δύο νομίσματα που “κόπηκαν” στην αρχαία Πλωτινόπολη. Ο συνδυασμός αυτών είναι πως εκδόθηκαν προς τιμή δύο ισχυρών γυναικών της εποχής, σε μία πόλη που ιδρύθηκε προς τιμή μίας άλλης ισχυρής γυναίκας, της Πομπηίας Πλωτίνης.

Κείμενο: Ευάγγελος Σ. Σοβαράς (Καστροπολίτης)

Το πρώτο νόμισμα αποτελεί μέρος της Νομισματικής Συλλογής του ΚΙΚΠΕ (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου) με έδρα την Αθήνα και σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος: “Η Συλλογή αυτή έχει παραχωρηθεί ως χρησιδάνειο στο Μουσείο Μπενάκη και παρουσιάζεται στο κοινό μέσω εκθέσεων που διοργανώνονται σε συνεργασία του Ιδρύματος με το Μουσείο, αλλά και με άλλους φορείς”.

Στην μπροστινή όψη του νομίσματος εικονίζεται γυναικεία μορφή με περίτεχνη κόμμωση και περιφερειακά αναγράφεται “ΙΟΥΛΙΑ ΔΟ… Σ ΣΕΒΑΣΤΗ”, γεγονός που φανερώνει πως πρόκειται για την αυτοκράτειρα Ιουλία Δόμνα (193-211 μ.Χ.), η οποία ήταν η δεύτερη σύζυγος του αυτοκράτορα Σεπτίμιου Σεβήρου και μητέρα των αυτοκρατόρων Γέτα και Καρακάλλα. Επομένως, το νόμισμα είναι της ίδιας περιόδου με την χρυσή προτομή του Σεπτίμιου Σεβήρου που βρέθηκε στην Πλωτινόπολη και σήμερα φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κομοτηνής.

Στην άλλη όψη του νομίσματος παρουσιάζεται η μορφή αγάλματος του Απόλλωνα, με γυρισμένη την πλάτη, ώστε κατά τα τρία τέταρτα εμφανίζεται η πίσω όψη του, με το αριστερό χέρι να κρατά ιμάτιο, ενώ στο δεξί φέρει κλαδί φυτού (ίσως ιαματικού) δεμένο με κορδέλα. Η επιγραφή περιφερειακά φαίνεται με καθαρά γράμματα να δηλώνει “ΠΛΩΤΕΙΝΟΠΩΛΕΙΤΩΝ”, δηλαδή ότι είναι του Δήμου των Πλωτινοπολιτών, της αρχαίας Πλωτινόπολης, της μητέρας πόλης του σημερινού Διδυμοτείχου. Το ίσως λάθος της ορθογραφίας από το ορθό “ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ” είναι μάλλον ορθό και σύνηθες για την εποχή.

Η έρευνα στο διαδίκτυο οδήγησε στην “αλίευση” και δεύτερου νομίσματος από την Πλωτινόπολη, σχεδόν με την ίδια παραλλαγή, το οποίο δημοσιεύθηκε στην σελίδα του “Classical Numismatic Group” όπου δημοπρατήθηκε τον Μάιο του 2015.

Πρόκειται για λίγο παλαιότερο νόμισμα με τη μορφή της Αυγούστας Φαυστίνας της νεότερης (περίπου 147-175 μ.Χ.). Η Αννία Γαλερία Φαυστίνα η Νεότερη ήταν κόρη του Aυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου και σύζυγος του Αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου. Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και της αφιερώθηκαν θεϊκές τιμές μετά το θάνατό της. Στο νόμισμα έχει σωθεί η επιγραφή “…ΣΤΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ”.

Στην πίσω πλευρά του νομίσματος παρουσιάζει η μπροστινή πλευρά του ίδιου αγάλματος του Απόλλωνα, όπου επίσης αναγράφεται “ΠΛΩΤΕΙΝΟΠΩΛΕΙΤΩΝ”.

Αν λάβουμε υπόψη πως οι δύο όψεις του ίδιου αγάλματος του Απόλλωνα έχουν αποδοθεί σε νομίσματα της ίδιας περιόδου και σε άλλες πόλεις της ρωμαϊκής επαρχίας της Θράκης, όπως της Φιλιππούπολης, εποχής Μάρκου Αυρηλίου (161 – 180 μ.Χ.) και της Νικόπολης του Ίστρου – κοντά στο σημερινό Βέλικο Τάρνοβο της Βουλγαρίας – εποχής Μακρίνου (217-218 μ.Χ.), οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι προφανώς, ο συγκεκριμένος τύπος νομίσματος ήταν αρκετά δημοφιλής σχεδόν κατά τον 2ο και 3ο αιώνα στα νομισματοκοπεία της Θράκης και πως η «πρωτότυπη» εικόνα μπορεί να προήλθε από ένα λατρευτικό άγαλμα του Απόλλωνα που θα βρισκόταν σε κάποιο σημαντικό αστικό κέντρο της Θράκης. Όμως αυτό είναι ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Το γεγονός πως η Πλωτινόπολη η πόλη της αυτοκράτειρας Πομπηίας Πλωτίνης, σύζυγο του Τραϊανού, εξέδωσε νομίσματα προς τιμή άλλων δύο ισχυρών γυναικών, της Φαυστίνας και της Ιουλίας Δόμνας, μόνο απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει.

Δεν μπορούμε επίσης να μην σχολιάσουμε το γεγονός πως οι επιγραφές των νομισμάτων είναι στην Ελληνική γλώσσα, παρότι εκδόθηκαν σε μία περίοδο ρωμαϊκής κυριαρχίας, φανερώνοντας τη γλώσσα και τη γραφή που χρησιμοποιούσαν οι τότε κάτοικοι αυτού του τόπου.

Επιπλέον η μορφή του αγάλματος του Απόλλωνα στα νομίσματα της Πλωτινόπολης, καθώς και άλλων πόλεων της Θράκης, μας δίνει το έναυσμα της διερεύνησης της ύπαρξης του συγκεκριμένου λατρευτικού αγάλματος, αλλά και του τόπου λατρείας.

Αν λάβουμε υπόψη πως στην αρχαία Πλωτινόπολη έχει βρεθεί αναθηματική επιγραφή που είναι “απολέπισμα βωμού” αφιερωμένου στον Απόλλωνα Κερσικόν Σώζοντα, το ενδιαφέρον και η φαντασία μας μπορούν να αυξηθούν σημαντικά.

Βέβαια όλα αυτά θα είναι εικασίες μέχρι η αρχαιολογική σκαπάνη να φέρει στο φως τα ανάλογα ευρήματα που θα μετατρέψουν τις εικασίες σε πραγματικότητα.

Ευελπιστούμε …

Συνεχίζουμε …

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved