ΤΟ 1924 Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το καλοκαίρι του 1924 ήλθε στο Διδυμότειχο ο μεγάλος αρχαιολόγος και λόγιος Γεώργιος Λαμπουσιάδης (περί του Λαμπουσιάδη μπορείτε να διαβάσετε το παρακάτω κείμενο του Π. Σ. Αθανασιάδη). Σύμφωνα με το απόκομμα της εφημερίδας «Μακεδονικά Νέα» στις 23-7-1924, το οποίο μας απέστειλε ο Διδυμοτειχίτης Δημοσιογράφος και ιστοριοδίφης Παντελής Αθανασίαδης, ο Λαμπουσιάδης επισκέφθηκε την πόλη μας κατόπιν πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σκοπός ήταν να περισυλλέξει διάφορες αρχαιότητες που υπήρχαν διάσπαρτες στο Διδυμότειχο και να ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να τεθούν οι βάσεις για την κατασκευή ενός αρχαιολογικού μουσείου στην πόλη. Επ΄ ευκαιρία αυτής της επίσκεψης ο Λαμπουσιάδης έκανε και μία διάλεξη (εν τη αιθούση της σχολής της Παναγίας), όπου μίλησε για την μακραίωνη ιστορία του Διδυμοτείχου, για τα επιβλητικά τείχη του κάστρου, για τον Ιωάννη Βατάτζη καθώς και για άλλες σημαντικές προσωπικότητες που σχετίζονται με την εν λόγω Καστροπολιτεία, τονίζοντας την σημαντικότητα της πόλης κατά την Βυζαντινή αλλά και την Οθωμανική περίοδο. Το άρθρο κλείνει την αναφορά αυτή αποτυπώνοντας και τον μεγάλο ενθουσιασμό που προκάλεσε η διάλεξη στον κόσμο που την παρακολούθησε.

Είναι σημαντικό να μνημονεύσουμε την πρόθεση των δημοτικών αρχόντων της εποχής, οι οποίοι διαβιώντας σε μία πόλη όπου κυκλοφορούσαν ανάμεσα σε αρχαιότητες και μνημεία, αντιλήφθηκαν ότι θα πρέπει στο Διδυμότειχο να κατασκευαστεί ένα αρχαιολογικό μουσείο. Το μουσείο τελικά κατασκευάστηκε μετά από καθυστέρηση περίπου εννέα δεκαετιών, δίχως όμως να στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην λειτουργία του.

Το άρθρο από την εφημερίδα «Μακεδονικά νέα» 23-7-1924, για το οποίο ο αρθρογράφος υπογράφει ως ¨Ερυθροπόταμος¨.

Ο αρχαιολόγος κ. Γ. Λαμπουσιάδης ελθών ενταύθα ίνα περισυλλέξει τας ενταύθα ενυπαρχούσας κινητάς αρχαιότητας και θέσει τας βάσεις αρχαιολογικού Μουσείου, τη παρακλήσει του Δημοτικού συμβουλίου ευηρεστήθη να κάμει μίαν διάλεξιν εν τη αιθούση της σχολής της Παναγίας. Εν τω μέσω δε πολυπληθούς ακροατηρίου αποτελουμένου εκ των διαφόρων διευθυντών των διοικουσών αρχών ως και του άνθους της παρ’ ημίν κοινωνίας ο γηραιός καθηγητής μας ανέγνωσε σελίδας τινάς της υπ’ αυτού συγγραφομένης ιστορίας του Διδυμοτείχου όπερ διεδραμάτησε σπουδαίον πρόσωπον κατά την πάροδον των αιώνων εν τη εξελίξει του παγκοσμίου δράματος.

Το Διδυμότειχον αριθμεί κατά τον κ. Γ. Λαμπουσιάδην πλέον των 13 αιώνων πλήρη περιπετειών και δόξης βίον, διασώζει σχεδόν ακέραια τα ηρωικά αυτά τείχη και διατηρεί αλώβητον μέχρι της σήμερον το εθνικόν και θρησκευτικόν αίσθημα, υπήρξε πατρίς μεγάλων ανδρών και ιδία του Ιωάννου Δούκα Βατάτζη αυτοκράτορος της Νικαίας. Κατά δε τον ΙΔ αιώνα εχρημάτισε μια των πρωτευουσών του Βυζαντινού κράτους βραδύτερον δε καθέδρα των Οσμανίδων.

Υπέστη πολιορκίας αλώσεως και καταστροφάς υπό βαρβάρων αλλά δεν κατεβλήθη, και υπό τον μακραίωνα έτι τουρκικόν ζυγόν διετήρησε υψηλόν το φρόνημα και μετά θάρρους και πεποιθήσεως ατενίζον εις το μέλλον.

Μετά το πέρας της ιστορικής ταύτης διαλέξεως παταγωδώς χειροκροτηθείσαν ο γηραιός καθηγητής εδέχθη τα συγχαρητήρια των παρισταμένων, απερχόμενοι δε συναπεκόμησαν τας θαυμασίας και καλυτέρας των εντυπώσεων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΟΥΣΙΑΔΗΣ: Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Γράφει ο Παντελής Σ. Αθανασιάδης

Ο Γεώργιος Λαμπουσιάδης, υπήρξε μια μεγάλη Θρακική μορφή των γραμμάτων, αγνοημένη σήμερα, παρά τον μεγάλο όγκο του έργου του. Λόγιος της Αδριανούπολης, σημαντικός ιστοριοδίφης, έγραψε, δίδαξε σε σχολεία της Θράκης, προσέφερε στον πολιτισμό και την ιστορία και βοήθησε στη διάσωση αρχαιολογικών θησαυρών.

Υπήρξε ευτύχημα για τη διατήρηση της μνήμης του και την απόδοση της οφειλόμενης τιμής, η εκδήλωση, που οργάνωσε στις 28 Ιουνίου 2019, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης (ΕΜΘ), στην Αλεξανδρούπολη, με ομιλήτρια, την εγγονή του τιμώμενου κ. Λένα Καρανικολάου. Παράλληλα λειτούργησε έκθεση με χειρόγραφα του Γ.Ι. Λαμπουσιάδη, που αποτελούν μέρος του αρχειακού υλικού του ΕΜΘ, προερχόμενα από δωρεά της κ. Καρανικολάου. Έγινε επίσης προβολή ντοκιμαντέρ «Ίχνη Στοργής» (παραγωγή ΕΜΘ). Το ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Χαριλάου Κ. Κεραμέως.

Ο Λαμπουσιάδης γεννήθηκε στην Αδριανούπολη το 1858. Η οικογένειά του ήταν εύπορη. Σπούδασε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του επέστρεψε στη γενέτειρά του και διορίστηκε δάσκαλος. Δίδαξε στο Καβακλή, στο Λουλέ- Μπουργάζ (Αρκαδιούπολη), στη Ραιδεστό, στα Μάλγαρα, στο Σουφλί και τελευταία στο Γυμνάσιο και στο φημισμένο Ζάππειο Παρθεναγωγείο Αδριανουπόλεως, εκπαιδευτικά ιδρύματα μεγάλης ακτινοβολίας……………………………………………………………………………………………….
Διαβάστε Περισσότερα στο : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΟΥΣΙΑΔΗΣ: Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved