ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Καταστήματα στο τέλος της οδού Βενιζέλου και στο βάθος φαίνονται καταστήματα στην πλατεία της πόλης. Σε πρώτο πλάνο ο νταή Βασ. Κουγιομ

Copyright © 2016 http://kastropolites.com/. All Rights Reserved