ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Η πλατεία του Διδυμοτείχου το 1941, δεξιά διακρίνουμε εμπορικό κατάστημα.

Η πλατεία του Διδυμοτείχου το 1941, δεξιά διακρίνουμε εμπορικό κατάστημα.

Copyright © 2016 http://kastropolites.com/. All Rights Reserved