Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Το μέρος όπου υπήρχε το παλιό υδραγωγείο της πόλης, απέναντι από το σπίτι του Μανδαλίδη.

Το μέρος όπου υπήρχε το παλιό υδραγωγείο της πόλης, απέναντι από το σπίτι του Μανδαλίδη.

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved