Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Το μέρος όπου ήταν κτισμένο το σπίτι του Μανδαλίδη, ακόμη και σήμερα διακρίνονται οι βράχοι που κατέρρευσαν.

Το μέρος όπου ήταν κτισμένο το σπίτι του Μανδαλίδη, ακόμη και σήμερα διακρίνονται οι βράχοι που κατέρρευσαν.

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved