Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Το άρθρο της εφημερίδας ¨Φιλιππούπολις¨, όπου δημοσιεύθηκε το τραγικό γεγονός.

Το άρθρο της εφημερίδας ¨Φιλιππούπολις¨, όπου δημοσιεύθηκε το τραγικό γεγονός.

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved