Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Η προτομή του Ιωάννη Μανδαλίδη στο Διδυμότειχο (1)

Η προτομή του Ιωάννη Μανδαλίδη στο Διδυμότειχο.

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved