Ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΗΣ ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ

O τάφος του Δ. Πεταλωτή στα κοιμητήρια Διδυμοτείχου

Ο τάφος του Δ. Πεταλωτή στα κοιμητήρια Διδυμοτείχου.

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved