Ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΗΣ ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ

Ομαδική φωτογραφία της Τάξης του Δημήτρη στην Σχολή Εφέδρων Αξκών Σύρου

Ομαδική φωτογραφία της Τάξης του Δημήτρη στην Σχολή Εφέδρων Αξκών Σύρου.

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved