Ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΗΣ ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ

Ευχητήρια κάρτα για την ονομαστική γιορτή του πατέρα του με ημερομηνία 24-3-48

Ευχητήρια κάρτα για την ονομαστική γιορτή του πατέρα του με ημερομηνία 24-3-48.

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved