ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – 2018

Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ» σύμφωνα με το Καταστατικό του, πραγματοποίησε εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων λειτουργίας του Συλλόγου, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών και κατόπιν ψήφισης μεταξύ των εκλεγμένων μελών, τα όργανα λειτουργίας του Συλλόγου με διετή θητεία, αποτελούνται από τα παρακάτω μέλη:

            ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

  1. Ιωάννης Σαρσάκης, Οργανωτικός Γραμματέας.

  2. Ευάγγελος Σοβαράς, Γενικός Γραμματέας.

  3. Δημήτριος Αμοργιανός, Ταμίας.

  4. Αικατερίνη Σαρσάκη, Μέλος.

  5. Χρήστος Μοκαΐτης, Μέλος.

  6. Ελένη Ξαγοράρη, Μέλος.

  7. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Μέλος.

            ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

  1. Δημήτριος Ζουκίδης.

  2. Γεώργιος Σιβρής.

Copyright © 2016 https://kastropolites.com/. All Rights Reserved